Quote Jane


“There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice

donderdag 2 juni 2011

Hoeveel verdiende Jane Austen?

Jane Austen publiceerde haar boeken in eigen beheer. Dat betekent dat ze zelf betaalde voor het drukwerk en dat de uitgever een commissie kreeg voor het verspreiden en het verzorgen van publiciteit.

Uitzondering op deze werkwijze was Pride and Prejudice. Van dat boek verkocht Jane haar copyright voor 110 pond. Het boek werd een succes en leverde haar uitgever een flinke winst op.

Jane Austen verkocht in 1803 haar manuscript ‘Susan’ aan een uitgever voor 10 pond.
Voor het boek verschenen wel advertenties, maar de uitgever heeft verder niets met het manuscript gedaan. In 1809 schreef Jane een boze brief aan de uitgever met de vraag waar het boek bleef. Voor deze brief verzon ze een pseudoniem, Mrs. Ashton Dennis, met als enig doel de brief te kunnen ondertekenen met MAD (‘kwaad’). Ze kreeg als antwoord dat het boek niet uitgegeven zou gaan worden en dat ze het manuscript voor 10 pond terug kon kopen. In 1816 kocht Jane’s broer Henry-Thomas het terug en werkte Jane het om tot ‘Northanger Abbey’.

Haar eerste gepubliceerde boek was ‘Sense and Sensibility, op 30 oktober 1811. Haar broer Henry fungeerde als haar ‘literaire agent’: hij zorgde voor contacten met de uitgever. Jane Austen publiceerde anoniem: Bij Sense and Sensibility stond er alleen op dat het door ‘A Lady’ geschreven was. Dat vrouwen boeken schreven, werd in die tijd bepaald niet gewaardeerd. Men vond dat het vrouwen ontbrak aan opleiding en smaak om te kunnen schrijven. Om schande te voorkomen, publiceerden vrouwen daarom vaak anoniem hun werk.
Pride and Prejudice’ werd uitgegeven op 28 januari 1813. Opnieuw anoniem: ‘From the author of Sense and Sensibility’.

Van 1811 tot 1813 schreef Jane Austen ‘Mansfield Park’. Mansfield Park’ werd op 9 mei 1814 gepubliceerd. De eerste oplage van ‘Mansfield Park’ bestond waarschijnlijk uit 1250 exemplaren. Deze waren binnen zes maanden uitverkocht. Toch kreeg de roman geen enkele recensie. Daarom verzamelde Jane zelf alle opmerkingen die vrienden, kennissen en familie over Mansfield Park maakten.
Mansfield Park werd lauw ontvangen. De meest gehoorde opmerking was dat het ’geen Pride and Prejudice’ was. Uitgever Egerton weigerde een tweede editie van Mansfield Park uit te brengen.

Van 21 januari 1814 tot 29 maart 1815 schreef Jane Austen ‘Emma’.Omdat ze haar nieuwste boek niet meer door Egerton wilde laten uitgeven, ging ze op zoek naar een nieuwe uitgever. Ze kwam terecht bij de uitgever van Lord Byron, John Murray. Deze bood 450 pond voor ‘Emma’, maar dan wilde hij ook het copyright voor Mansfield Park en Sense and Sensibility erbij.

John Murray

Omdat haar broer en zakenwaarnemer Henry ziek was, ging Jane zelf met Murray in onderhandeling. Ze besloot Emma en een tweede editie van Mansfield Park in eigen beheer uit te geven.

De tweede editie van Mansfield Park verkocht zo slecht, dat Jane er ruim 180 pond verlies op leed.
Voor de verkoop van Emma ontving ze 220 pond. Dat betekende dat ze aan meer dan twee jaar werk nog geen 40 pond overhield.

Gedurende haar leven heeft Jane Austen 631 pond met haar boeken verdiend. Ook in die tijd was dit geen vetpot. Ter vergelijking: Jane Austen gaf per jaar 20 pond uit aan kleding.
In 1832 verkocht zus Cassandra de copyrights van Jane’s boeken. De totaalsom voor wat de Austens (inclusief Jane) met haar boeken hebben verdiend, kwam daarmee op 1625 pond.

Austen werd geboren in Hampshire. Haar vader was een geestelijke. Het grootste deel van haar leven bleef zij in haar geboortestreek. Austen had zes broers en een oudere zuster, Cassandra, met wie zij zeer hecht was. Het enige onbetwiste portret van Jane Austen is een gekleurde schets die door Cassandra werd gemaakt en nu in de National Portrait Gallery in Londen hangt. In 1801 verhuisde de familie naar Bath. In 1802 werd Austen ten huwelijk gevraagd door de rijke Harris Bigg-Wither en zij stemde toe; de volgende dag deelde ze echter mee dat zij haar woord niet kon houden en trok haar instemming in. De reden hiervoor is niet bekend, maar Austen is nooit getrouwd. Na de dood van haar vader in 1805 woonden Jane, haar zuster en haar moeder daar nog verscheidene jaren tot zij in 1809 naar Chawton verhuisden. Hier had haar rijke broer Edward een landgoed met een plattelandshuisje, dat hij aan zijn moeder en zusters schonk (dit huis is tegenwoordig open voor het publiek). Zelfs nadat zij naam gemaakt had als romanschrijfster bleef zij in relatieve stilte leven, maar haar gezondheid ging sterk achteruit. Er wordt nu aangenomen dat zij de ziekte van Addison had, waarvan toen de oorzaak nog onbekend was. Ze reisde naar Winchester om behandeling te zoeken, maar stierf daar en werd begraven in de kathedraal.
Tot Austens beroemdste werk behoort de roman Emma. Het boek wordt vaak aangehaald vanwege de perfectie van vorm. Moderne critici blijven ook nieuwe perspectieven ontdekken op het scherpe commentaar van Austen betreffende de klasse van jonge, ongehuwde, aristocratische Engelse vrouwen in de vroege 19e eeuw.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Fashion - Regency 1

Edward Austen Leigh wrote down this description of Jane's appearence in the years just after the family left Southampton.

"She was tall and slender; her face was rounded with a clear brunette complexion and bright hazel eyes.

Her curly brown hair escaped all round her forehead, but from the time of her coming to live at Chawton she always wore a cap, except when her nieces had her in London and forbade it."

Henry Austen said of his sister, " Her stature rather exceeded the middle height; her carriage anad deportment were quiet but graceful; her complexion of the finest texture, it might with truth be said that her eloquent blood spoke through her modest cheek." Henry applied these lines to Jane: " Her pure and eloquent blood spake in her cheeks and so distinctly wrought that you had almost said her body thought."


Austen's niece Caroline recollected: "As to my aunt's personal appearance, hers was the first face I can remember thinking pretty. Her face was rather round than long, she had a bright, but not a pink colour—a clear brown complexion, and very good hazel eyes. Her hair, a darkish brown, curled naturally, it was in short curls around her face. She always wore a cap