Quote Jane


“There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice

zondag 30 november 2014

We continue our celebration of the festive season by counting down the Sundays until Christmas Eve

 We continue our celebration of the festive season by counting down the Sundays until Christmas Eve, highlighting different holdings, with connections to Christmas and the festive period, in our library's collection. Today we have an insight into the preparations for the Twelve Days of Christmas by an eighteenth-century housewife.
In Elizabeth Moody’s mock-heroic, a strain that pervades Moody's works, poem ‘The Housewife, or The Muse Learning to Ride the Great Horse Heroic’ (1...798), the narrator asks her muse to aid her in her domestic chores and the preparation for Christmas, who in turn summons Greek heroes to help the narrator in her works. The poem’s final stanza describes the narrator preparing a Twelfth Night cake, a treat which can be enjoyed at our Georgian Christmas on 13 December, amongst other delicious Georgian Christmas treats taken from the Knight Family’s Cookbook. For more information on the Georgian Christmas or the recipe of Georgian Ginger Cake see Dr. Annie Gray’s blog on our website: www.chawtonhouse.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Austen werd geboren in Hampshire. Haar vader was een geestelijke. Het grootste deel van haar leven bleef zij in haar geboortestreek. Austen had zes broers en een oudere zuster, Cassandra, met wie zij zeer hecht was. Het enige onbetwiste portret van Jane Austen is een gekleurde schets die door Cassandra werd gemaakt en nu in de National Portrait Gallery in Londen hangt. In 1801 verhuisde de familie naar Bath. In 1802 werd Austen ten huwelijk gevraagd door de rijke Harris Bigg-Wither en zij stemde toe; de volgende dag deelde ze echter mee dat zij haar woord niet kon houden en trok haar instemming in. De reden hiervoor is niet bekend, maar Austen is nooit getrouwd. Na de dood van haar vader in 1805 woonden Jane, haar zuster en haar moeder daar nog verscheidene jaren tot zij in 1809 naar Chawton verhuisden. Hier had haar rijke broer Edward een landgoed met een plattelandshuisje, dat hij aan zijn moeder en zusters schonk (dit huis is tegenwoordig open voor het publiek). Zelfs nadat zij naam gemaakt had als romanschrijfster bleef zij in relatieve stilte leven, maar haar gezondheid ging sterk achteruit. Er wordt nu aangenomen dat zij de ziekte van Addison had, waarvan toen de oorzaak nog onbekend was. Ze reisde naar Winchester om behandeling te zoeken, maar stierf daar en werd begraven in de kathedraal.
Tot Austens beroemdste werk behoort de roman Emma. Het boek wordt vaak aangehaald vanwege de perfectie van vorm. Moderne critici blijven ook nieuwe perspectieven ontdekken op het scherpe commentaar van Austen betreffende de klasse van jonge, ongehuwde, aristocratische Engelse vrouwen in de vroege 19e eeuw.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Fashion - Regency 1