Quote Jane


“There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice

donderdag 13 juni 2013

But the thing that really pricked the interest of the bibliophilic gathering was the pins in the manuscript.

It’s almost two years since the Bodleian celebrated its hard-fought acquisition (nail biting auction) of Jane Austen’s manuscript draft of her abandoned novel, The Watsons.

Once a manuscript has been fetched into the bosom of the Bodleian, repaired, shelf-marked, and safely housed, it needs to be studied. So it was that at a seminar with Professor Kathryn Sutherland, an authority on Austen here in Oxford and Andrew Honey, a senior Bodleian conservator, we set about the task of looking not just at the intellectual, textual intrigues of the manuscript – the deletions, corrections, false starts – but the essential, material qualities of the thing.

But the thing that really pricked the interest of the bibliophilic gathering was the pins in the manuscript. Before the invention of the paperclip in the mid-nineteenth century, pins were routinely used to gather together groups of paper, or to affix patches of paper to other bits of paper in order to add text or make corrections (these days we reach for the dreaded post-it note).
Read more: jane-austens-pinny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Austen werd geboren in Hampshire. Haar vader was een geestelijke. Het grootste deel van haar leven bleef zij in haar geboortestreek. Austen had zes broers en een oudere zuster, Cassandra, met wie zij zeer hecht was. Het enige onbetwiste portret van Jane Austen is een gekleurde schets die door Cassandra werd gemaakt en nu in de National Portrait Gallery in Londen hangt. In 1801 verhuisde de familie naar Bath. In 1802 werd Austen ten huwelijk gevraagd door de rijke Harris Bigg-Wither en zij stemde toe; de volgende dag deelde ze echter mee dat zij haar woord niet kon houden en trok haar instemming in. De reden hiervoor is niet bekend, maar Austen is nooit getrouwd. Na de dood van haar vader in 1805 woonden Jane, haar zuster en haar moeder daar nog verscheidene jaren tot zij in 1809 naar Chawton verhuisden. Hier had haar rijke broer Edward een landgoed met een plattelandshuisje, dat hij aan zijn moeder en zusters schonk (dit huis is tegenwoordig open voor het publiek). Zelfs nadat zij naam gemaakt had als romanschrijfster bleef zij in relatieve stilte leven, maar haar gezondheid ging sterk achteruit. Er wordt nu aangenomen dat zij de ziekte van Addison had, waarvan toen de oorzaak nog onbekend was. Ze reisde naar Winchester om behandeling te zoeken, maar stierf daar en werd begraven in de kathedraal.
Tot Austens beroemdste werk behoort de roman Emma. Het boek wordt vaak aangehaald vanwege de perfectie van vorm. Moderne critici blijven ook nieuwe perspectieven ontdekken op het scherpe commentaar van Austen betreffende de klasse van jonge, ongehuwde, aristocratische Engelse vrouwen in de vroege 19e eeuw.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Fashion - Regency 1