Quote Jane


“There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice

zondag 1 november 2009

The quilt Jane made


Jane Austen was both fond of and good at needlework. Several pieces of her work survive and can be seen at the Jane Austen's House museum in Chawton, Hampshire, UK, including a white embroidered indian muslin tucker, a white embroidered lawn handkerchief and this patchwork quilt which was made by herself, her sister, Cassandra, and her mother at the beginning of the nineteenth century.

In May 1811, in a letter to Cassandra, Jane asked, "have you remembered to collect pieces for the Patchwork? -- we are now at a standstill."

This very fine patchwork quilt uses 64 different fabrics. The quilt is worked using two sizes of lozenge diamond, and a rhomboid shape of black-and-white spotted fabric for the light-coloured 'trellis' effect dividing the diamonds.

Each diamond-shaped patch is placed in sequences of four around a central diamond-shaped floral motif featuring a basket of flowers. The quilt has a deep border of smaller diamond patches adorned with landscapes and flowers.
The patchwork quilt has been re-sited – the one which was made by Jane and her mother and sister while they were in Chawton. It used to be hung over a rail in Jane’s bedroom, but the textile experts, who recently cleaned and restored it, said that being sewn ‘on the cross’, it put too much strain on the stitches. We had a bed made up in the Costume Room – just boxes and padding, so that the quilt could be thrown over it. This room is dust- and finger-free, and the lights only come on when anyone is looking at the display, so the conditions are ideal. We were recently given a reproduction of a Tent Bed by the Trustees of Keats’ House in Hampstead. Mr Austen bought Tent Beds for Jane and Cassandra when they lived at Steventon. It has two iron rails curving lengthways from either side of the bedhead to the footboard so that curtains could be hung along them to keep out the draughts. We have had some dainty curtains specially made, tied back so that the bed can be seen. Luckily this bed fits into the costume display area, and we can dispose of the boxes and display the quilt more appropriately.
Austen werd geboren in Hampshire. Haar vader was een geestelijke. Het grootste deel van haar leven bleef zij in haar geboortestreek. Austen had zes broers en een oudere zuster, Cassandra, met wie zij zeer hecht was. Het enige onbetwiste portret van Jane Austen is een gekleurde schets die door Cassandra werd gemaakt en nu in de National Portrait Gallery in Londen hangt. In 1801 verhuisde de familie naar Bath. In 1802 werd Austen ten huwelijk gevraagd door de rijke Harris Bigg-Wither en zij stemde toe; de volgende dag deelde ze echter mee dat zij haar woord niet kon houden en trok haar instemming in. De reden hiervoor is niet bekend, maar Austen is nooit getrouwd. Na de dood van haar vader in 1805 woonden Jane, haar zuster en haar moeder daar nog verscheidene jaren tot zij in 1809 naar Chawton verhuisden. Hier had haar rijke broer Edward een landgoed met een plattelandshuisje, dat hij aan zijn moeder en zusters schonk (dit huis is tegenwoordig open voor het publiek). Zelfs nadat zij naam gemaakt had als romanschrijfster bleef zij in relatieve stilte leven, maar haar gezondheid ging sterk achteruit. Er wordt nu aangenomen dat zij de ziekte van Addison had, waarvan toen de oorzaak nog onbekend was. Ze reisde naar Winchester om behandeling te zoeken, maar stierf daar en werd begraven in de kathedraal.
Tot Austens beroemdste werk behoort de roman Emma. Het boek wordt vaak aangehaald vanwege de perfectie van vorm. Moderne critici blijven ook nieuwe perspectieven ontdekken op het scherpe commentaar van Austen betreffende de klasse van jonge, ongehuwde, aristocratische Engelse vrouwen in de vroege 19e eeuw.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Fashion - Regency 1