Quote Jane


“There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice

woensdag 4 november 2009

Pride and prejudice

De roman richt zich vooral op Elizabeth en haar relatie met Mr. Darcy, een zeer rijke en trotse man die haar tijdens een bal in Elizabeths woonplaats beledigt ("She is tolerable, but not handsome enough to tempt me"). Elizabeth hoort Darcy deze opmerking maken tegen zijn beste vriend Charles Bingley en krijgt direct een hekel aan hem. Wanneer Elizabeth later wordt voorgesteld aan George Wickham is haar eerste indruk dat hij charmant is en er is direct een wederzijdse aantrekkingskracht tussen hen. Wickham laat Elizabeth en iedereen in de omgeving geloven dat hij zeer onheus is behandeld door Darcy. Hij beweert dat Darcy hem een betrekking als geestelijke heeft ontzegd die Wickham door Darcy's vader was toegezegd. Elizabeths hekel aan Darcy wordt vervolgens nog meer aangewakkerd wanneer duidelijk wordt dat hij zijn vriend Bingley ervan heeft weerhouden Jane Bennet, op wie Bingley verliefd is, ten huwelijk te vragen. Darcy dacht uit Jane's serene houding op te maken dat ze niets om Bingley gaf. Elizabeth is ervan overtuigd dat haar hekel aan Darcy gegrond is, zowel door het aangevoerde bewijs van Darcy's kwalijke gedrag als door haar overtuiging van haar eigen feilloze inzicht in menselijke karakters.

Darcy wordt ondanks alles wat volgens hem tegen haar pleit, verliefd op Elisabeth, vraagt haar vervolgens ten huwelijk, maar licht tegelijkertijd al zijn bedenkingen omtrent haar lage afkomst en onfatsoenlijke familieleden toe. Elisabeth wijst hem bits af. Wanneer hij haar vraagt naar haar redenen gooit ze hem die zonder ook maar enigszins rekening te houden met zijn gevoelens voor de voeten - ze verwijt hem zowel de rampspoed van Wickham als van haar zuster Jane.

Darcy schrijft een brief aan Elizabeth om de verwijten die ze hem heeft gemaakt met betrekking tot Wickham en Bingley/Jane te ontkrachten. Hij vertelt haar wat de redenen waren voor zijn bemoeienis met de verhouding tussen Jane en Bingley, en doet een uitgebreid verslag over zijn lange relatie met Wickham (Wickham en Darcy kennen elkaar al vanaf hun kindertijd). Wanneer Elizabeth de brief leest beseft ze dat Darcy gelijk heeft, zowel wat haar familie betreft (ze ergert zich immers zelf ook vaak aan het platte en oppervlakkige gedrag van haar moeder en jongere zusters) als wat Wickham betreft: ze bespeurt al terugdenkend aan haar gesprekken met Wickham inderdaad tegenstrijdigheden in zijn verhalen die ze in eerste instantie niet had opgemerkt. Ze realiseert zich dat Darcy gelijk moet hebben en dat Wickham een onbetrouwbaar persoon is, en ook – tot haar grote schaamte - dat haar eerste indruk van zowel Darcy als Wickham volledig onjuist was.

Wanneer Elizabeth tijdens een vakantie met haar oom en tante Gardiner in Derbyshire het landgoed van Darcy, Pemberley, bezoekt (in de overtuiging dat de familie niet op het landgoed verblijft), loopt ze Darcy zeer onverwacht toch tegen het lijf. Elizabeth geneert zich enorm wanneer ze tegenover hem staat. Zij is echter bijzonder onder de indruk van het prachtige landgoed. Darcy gedraagt zich tot Elizabeths niet geringe verbazing als een zeer hoffelijk en attent gastheer. Hij stelt haar een dag later zelfs voor aan zijn jongere zuster, Miss Georgiana. Elizabeth voelt zich vereerd en is zeer gecharmeerd van deze verlegen jongedame, met wie ze al snel bevriend raakt.

Wanneer Elizabeths jongste zuster Lydia wordt geschaakt door de onbetrouwbare en goklustige Wickham, is Darcy degene die Lydia en daarmee de familie Bennet redt van een grote schande. Hij zorgt ervoor dat Wickhams schulden worden afgelost, dat Lydia een inkomen krijgt en dat Wickham daardoor met Lydia trouwt. Door deze actie van Darcy is Elizabeth er tenslotte van overtuigd dat Darcy's karakter door en door goed is en dat hij toch de ware voor haar is. Ze geeft toe aan haar gevoelens voor hem. Kort nadat Bingley en Jane zich verloven vraagt Darcy Elizabeth nogmaals ten huwelijk en dit keer accepteert Elizabeth hem wel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Austen werd geboren in Hampshire. Haar vader was een geestelijke. Het grootste deel van haar leven bleef zij in haar geboortestreek. Austen had zes broers en een oudere zuster, Cassandra, met wie zij zeer hecht was. Het enige onbetwiste portret van Jane Austen is een gekleurde schets die door Cassandra werd gemaakt en nu in de National Portrait Gallery in Londen hangt. In 1801 verhuisde de familie naar Bath. In 1802 werd Austen ten huwelijk gevraagd door de rijke Harris Bigg-Wither en zij stemde toe; de volgende dag deelde ze echter mee dat zij haar woord niet kon houden en trok haar instemming in. De reden hiervoor is niet bekend, maar Austen is nooit getrouwd. Na de dood van haar vader in 1805 woonden Jane, haar zuster en haar moeder daar nog verscheidene jaren tot zij in 1809 naar Chawton verhuisden. Hier had haar rijke broer Edward een landgoed met een plattelandshuisje, dat hij aan zijn moeder en zusters schonk (dit huis is tegenwoordig open voor het publiek). Zelfs nadat zij naam gemaakt had als romanschrijfster bleef zij in relatieve stilte leven, maar haar gezondheid ging sterk achteruit. Er wordt nu aangenomen dat zij de ziekte van Addison had, waarvan toen de oorzaak nog onbekend was. Ze reisde naar Winchester om behandeling te zoeken, maar stierf daar en werd begraven in de kathedraal.
Tot Austens beroemdste werk behoort de roman Emma. Het boek wordt vaak aangehaald vanwege de perfectie van vorm. Moderne critici blijven ook nieuwe perspectieven ontdekken op het scherpe commentaar van Austen betreffende de klasse van jonge, ongehuwde, aristocratische Engelse vrouwen in de vroege 19e eeuw.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Fashion - Regency 1